ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

 

podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

rozwijanie działalności gospodarczej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, przedsiębiorców, kobiety planujące rozpocząć działalności gospodarczą, osoby bezrobotne oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowym okresie programowania 2014-2020.

Czytaj więcej...

Podkategorie